CONSULTANCY

* Advies bij het oprichten van een onderneming en keuze rechtsvorm.

* Het  opstellen en beoordelen van bedrijfsplannen.

*  Optreden als contactpersoon bij zakelijke contacten met de bank in zake leningen en andere financiële vraagstukken.

* Beoordeling van uw financiële en concurrentie-positie.

*  Advies omtrent bedrijfsstrategieën. 

 *  Advies over uw bedrijfsstructuur en de vormgeving van uw organisatie.